Παραλήπτες Χύμα Υγραερίου – PetroGazΕνημέρωση παραληπτών Χύμα Υγραερίου

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Α.1001/31-12-2020 ΑΑΔΕ
ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΧΥΜΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Αγαπητοί Συνεργάτες,

σας ενημερώνουμε ότι η απόφαση Α.1001/31-12-2020 της ΑΑΔΕ έχει τροποποιηθεί ως εξής:

 • Η τροποποίηση αφορά σε όλους τους επαγγελματίες παραλήπτες χύμα υγραερίου
       (εξαιρούνται πρατήρια καυσίμων και ιδιώτες – οικιακή χρήση)
 • Οι παραλήπτες χύμα υγραερίου υποχρεούνται να υποβάλλουν στο αρμόδιο Τελωνείο τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  1. ΔΗΛΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ – Υποβάλλεται μία φορά.
  2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ – Υποβάλλεται ετησίως έως 31/3 – Περιλαμβάνει τις παραλαβές του προηγούμενου έτους
  3. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ – Υποβάλλεται ετησίως έως 31/3 –Περιλαμβάνει τις παραλαβές του προηγούμενου έτους
         (τα στοιχεία αναφέρονται στα τιμολόγια)
  4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – Υποβάλλεται μία φορά – Επαναλαμβάνεται σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων δεξαμενών – Δηλώνεται:
   • η χωρητικότητα της δεξαμενής
   • το Serial Number της δεξαμενής
   • ο κατασκευαστής της δεξαμενής
   • δεν απαιτείται πλέον πίνακας ογκομέτρησης δεξαμενών
 • Η υποβολή των δικαιολογητικών είναι υποχρεωτική και για όσους παραλήπτες χύμα υγραερίου έχουν ήδη υποβάλει στοιχεία βάσει της
        αρχικής απόφασης.
 • Η υποβολή μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά κατόπιν επικοινωνίας με το αρμόδιο Τελωνείο (ισχύει για όσους παραλήπτες χύμα υγραερίου
        έχουν ήδη υποβάλει στοιχεία βάσει της αρχικής απόφασης).
 • Η αρχική υποβολή έχει προθεσμία τις 15/1/2022.
 • Δεν υπάρχει προς το παρόν ενημέρωση για παράταση της προθεσμίας.

Ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα και υποδείγματα:

 1. ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (pdf)
 2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ (pdf)
 3. ΝΟΜΟΣ 4308 (pdf)
 4. ΔΗΛΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (pdf)
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (pdf)
 6. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (pdf)
 7. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ ΧΥΜΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (pdf)


Ακολουθήστε την PetroGaz σε