Κεντρικά Γραφεία

Κεντρικά Γραφεία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία για να μας απευθύνετε οποιαδήποτε ερώτηση, παρατήρηση ή υπόδειξη επιθυμείτε.

ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΕ
Εταιρεία Υγραερίων
Βιομηχανικών Προϊόντων
και Γενικών Επιχειρήσεων

Ακαδημίας 57
106 79 Αθήνα

Τηλ. Κέντρο: 2103692700
Email: info@PetroGaz.gr

Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 2105506398