Χύμα υγραέριο

FAQ’s για Χύμα υγραέριο

Πώς καταλαβαίνω την ύπαρξη διαρροής υγραερίου;

Η διαρροή υγραερίου ανιχνεύεται εύκολα και έγκαιρα λόγω της χαρακτηριστικής οσμής που έχει το υγραέριο. Άλλοι τρόποι ανίχνευσης της διαρροής είναι το «θόλωμα» όταν κοιτάμε προσεκτικά την κοντινή περιοχή της διαρροής (λόγω του φαινομένου της διάθλασης) και σε μεγαλύτερης έκτασης διαρροή ο θόρυβος ή το πάγωμα στο σημείου που διαρρέει το υγραέριο. Σε κάθε περίπτωση, για να βρούμε ακριβώς το σημείο απ’ όπου έχουμε διαρροή, αρκεί να κάνουμε χρήση ειδικού σπρέι ανίχνευσης διαρροών ή χρήση σαπουνόνερου. Στο σημείο που βρίσκεται η διαρροή θα παρατηρήσετε την εμφάνιση φυσαλίδων.

Ο δείκτης στάθμης του περιεχομένου της δεξαμενής δεν κινείται...

  • Χτυπήστε δίπλα από το δείκτη στάθμης πάνω στο μέταλλο της δεξαμενής με κάποιο ξύλινο αντικείμενο. Πιθανόν να έχει κολλήσει και με το χτύπημα θα ξεκολλήσει.
  • Προσπαθήστε να εκτιμήσετε το περιεχόμενο της δεξαμενής σας κατά προσέγγιση. Από την εμπειρία σας εκτιμήστε το χρονικό διάστημα που το περιεχόμενο αυτό θα καλύψει τις ανάγκες σας.

Δεν υπάρχει παροχή υγραερίου στο μηχάνημα που τροφοδοτείται...

  • Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή περιέχει υγραέριο (βλέπε δείκτη στάθμης).
  • Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βάνες και ο κεντρικός διακόπτης της δεξαμενής είναι ανοικτοί. Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο είχατε νωρίτερα κλείσει τον κεντρικό διακόπτη, δοκιμάστε να τον ξανακλείσετε και να τον ανοίξετε πάλι με πολύ αργό ρυθμό.
  • Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με την ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ή με κάποιον από τους αντιπροσώπους της.

Ποιος είναι ο ρόλος των Ανακουφιστικών Βαλβίδων Ασφαλείας (PRVs) ?

Οι δεξαμενές είναι εξοπλισμένες με ανακουφιστικές βαλβίδες ανάλογες με την επιφάνειά τους, για να αποκλείεται η περίπτωση της αύξησης της πίεσης εσωτερικά της δεξαμενής. Προϋπόθεση βέβαια είναι οι ανακουφιστικές βαλβίδες (ασφαλιστικά) να επανελέγχονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Μπορεί να γίνει αναρρόφηση φλόγας στο εσωτερικό της δεξαμενής;

Όχι. Για να διατηρηθεί η φλόγα θα πρέπει πάντα να υπάρχει οξυγόνο, πράγμα που δεν συμβαίνει ούτε μέσα στη δεξαμενή, ούτε μέσα στον αγωγό διοχέτευσης του υγραερίου.